Kontakt z nami

Patryk Piotrowski: Redaktor naczelny
Robert Wiśniewski: Menedżer
Łukasz Majewski: Dziennikarz
Klaudia Sobczak: Korespondent
Dawid Zieliński: Komentator

GROUP INC. STAROGARD

Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, Poland
[email protected]