Dane z gospodarki mają kluczowe znaczenie. Konsumenci masowo odwiedzają sklepy.

Dane z gospodarki mają kluczowe znaczenie. Konsumenci masowo odwiedzają sklepy.

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej są kluczowym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ konsumpcja ma duży wpływ na PKB. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w bieżącym roku odnotowano znaczący wzrost sprzedaży detalicznej po uwzględnieniu inflacji, który wyniósł 3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost zanotowano w salonach samochodowych.

Dane GUS pokazują, że sprzedaż w sektorze detalicznym wzrosła o 3 procent w cenach stałych i o 4,6 procent w cenach bieżących w styczniu. Jest to bardzo pozytywny wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę prognozy na poziomie 1,4 i 3,5 procent. Jest to również najwyższy odnotowany wzrost od września 2022 roku.

Po wzroście produkcji przemysłowej o 1,6 procent oraz realnym wzroście płac o 8,9 procent, dane dotyczące sprzedaży detalicznej są kolejną pozytywną informacją z gospodarki.

Warto zauważyć znaczący wzrost sprzedaży samochodów o 21,8 procent rok do roku w cenach bieżących, przy jednoczesnym spadku cen samochodów. Również wydatki na paliwo wzrosły o 13,1 procent rok do roku w cenach stałych. Wyraźnie widać, że konsumenci skłonni są wydawać więcej na towary, które staniały.

Jednakże nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku towarów, których ceny wzrosły. W sprzedaży żywności i napojów odnotowano spadek o 0,6 procent w cenach stałych, ale wzrost wydatków o 4,9 procent rok do roku. Podobnie, sprzedaż tekstyliów i odzieży zmniejszyła się o 24,7 procent, przy spadku wydatków o 22,5 procent. Wydatki na meble, RTV i AGD zmniejszyły się o 13,1 procent w cenach bieżących, a sprzedaż tych produktów spadła o 16,8 procent rok do roku.

Dodatkowo, sprzedaż detaliczna przez internet również wzrosła, osiągając wartość o 11,0 procent wyższą niż rok wcześniej. Udział sprzedaży przez internet w ogólnej sprzedaży detalicznej wzrósł z 8,3 procent do 8,8 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.