Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie w maju

Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie w maju

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jak również oczekiwaniami rynku, Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie w maju, przy głównej stopie politycznej na poziomie 5,75%. W obliczu rosnącej inflacji, RPP prawdopodobnie utrzyma restrykcyjne nastawienie w nadchodzących miesiącach i może nie zmieniać stóp procentowych do końca roku 2024.

W komunikacie po posiedzeniu, Narodowy Bank Polski zaznaczył kontynuację odbicia gospodarczego w pierwszym kwartale 2024 roku, przy silniejszej dynamice konsumpcji wraz z niższym wzrostem inwestycji. Podkreślono także, że wzrost płac pozostaje silny. Wśród źródeł niepewności dla ewolucji inflacji w kolejnych kwartałach, Rada wspomniała wpływ polityki regulacyjnej i fiskalnej na oczekiwania inflacyjne, co nie było obecne w komunikacji RPP z kwietnia. Poza tym, zmiany w komunikacie dotyczą głównie części opisującej stan gospodarki, podczas gdy część dotycząca polityki pieniężnej i jej perspektyw jest taka sama, jak w kwietniu.

Na piątkowej konferencji prasowej, prezes NBP Adam Glapiński prawdopodobnie zwróci uwagę na ryzyko wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach, w tym wzrost cen energii, jako uzasadnienie dla utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie. Uporczywie wysoka inflacja bazowa jest także argumentem za ostrożnym podejściem do polityki pieniężnej.

Szacujemy, że inflacja obecnie ma tendencję wzrostową i będzie nadal rosła do końca pierwszego kwartału 2025 roku, a wzrost ten będzie wspomagany przez zakończenie zamrożenia cen energii. Widzimy także trwałość inflacji bazowej, głównie na tle dynamicznego wzrostu cen usług. W takim środowisku, Rada prawdopodobnie utrzyma restrykcyjną politykę i jastrzębią retorykę w nadchodzących miesiącach. Oczekujemy, że stopy NBP pozostaną niezmienione do końca roku 2024, a cykl poluzowania monetarnego rozpocznie się w 2025 roku, kiedy to stopy mogą zostać obniżone o łącznie 75-100 pb.